La Política de Privacitat és part integrant de les condicions generals de la relació contractual i de l'ús del servei web entre Vinoteca Terra de Vins S.L. (Des d'ara BABA) i el soci o client. L'accés o navegació en el Lloc Web, o l'ús dels serveis del mateix, impliquen l'acceptació de les condicions generals i, per tant, de la Política de Privadesa i la Política de Cookies. Si us plau, llegeix-lo atentament.

En aquesta política de privacitat t'informem:

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

Quant de temps emmagatzemem les dades?

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

Comuniquem les teves dades personals a tercers?

Quins drets tens com a client de BABA?

D'on hem obtingut les dades?

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Totes les dades facilitades pels usuaris, siguin mitjançant la navegació pel lloc web, el compliment de formularis o la signatura del contracte de Soci, seran incorporades als nostres fitxers i tractades a través de mitjans automatitzats o no automatitzats, seguint les normes establertes per el Reglament General Europeu de Protecció de dades (RGPD), així com la legislació espanyola i les instruccions de l'Agència espanyola de Protecció de dades.

Les dades del responsable del tractament són els següents:

Vinoteca Terra de Vins S.L. - CIF: B57299885

Responsable del tractament:

Sa Cabana, 2, 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears

Delegat de Protecció de Dades:

Vinoteca Terra de Vins S.L.

Contacte DPO: admin@baba.es 971 55 51 64

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM TEVES DADES?

En BABA tractem les dades necessàries per gestionar i optimitzar els nostres serveis i relacions comercials de cara als nostres socis i clients (per exemple, empreses de missatgeria).

Les dades es recullen amb les finalitats següents:

Gestionar el registre a la pàgina web.

Respondre a les sol·licituds d'informació que ens enviïn nostres clients.

Complir obligacions legals.

Realitzar anàlisis estadístiques.

Per tal de poder oferir productes i serveis d'acord amb els seus interessos, elaborem perfils comercials d'acord amb la informació facilitada i les compres realitzades pels nostres clients. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

QUANT TEMPS emmagatzemem TEVES DADES?

Les dades de caràcter personal proporcionades pels nostres socis i clients, seran conservats únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per la qual van ser recollides, sempre que es mantingui la relació comercial o contractual.

Tots els nostres clients podran sol·licitar la supressió de les seves dades dels nostres fitxers, conservant les dades únicament per atendre possibles responsabilitats legals i pel termini mínim legalment establert.

En el cas de les dades facilitades per la inscripció a les ofertes d'ocupació publicades, seran conservades durant el termini d'un any des de la data de l'última actualització. Transcorregut aquest període sense que hagin estat actualitzats, les dades seran suprimits, excepte indicació contrària de l'usuari.

Quina és la LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

La base legal per al tractament de les dades de socis i clients per part de BABA resideix en el consentiment exprés de l'interessat prestat a l'inici de la relació contractual i / o comercial i, segons els termes i condicions que figuren en el contracte i en la nostra pàgina web.

La gestió de la contractació de productes o serveis, pagament, facturació, garanties i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.

L'oferta de productes i serveis a través de mitjans electrònics està basada, si escau, en el consentiment exprés proporcionat pel soci o client, o mitjançant l'interès legítim derivat de la relació comercial. En cap cas la retirada d'aquest consentiment condicionarà l'execució del contracte o la relació comercial amb els clients.

Els menors de setze anys han de tenir el consentiment dels seus pares o tutors legals per al tractament de les seves dades personals.

Addicionalment, la legitimació per al tractament de les seves dades en relació amb la remissió de CV i inscripcions a ofertes professionals que puguem publicar, es basa en el consentiment de l'usuari que remet les dades, i pot retirar-lo en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat en els processos de selecció.

¿COMUNIQUEM LES TEVES DADES PERSONALS A TERCERS?

Les dades personals dels nostres socis i clients no seran comunicades a terceres persones o empreses alienes a BABA.

Si cal cedir aquestes dades a tercers per a la prestació d'un servei específic, l'usuari serà informat adequadament i se li requerirà per aportar novament el consentiment autoritzant la cessió.

Si aquest consentiment fos necessari per a la prestació del servei específic, podrà negar-se a l'usuari la contractació del mateix si aquest no acceptés les condicions.

QUINS DRETS TENS COM CLIENT DE BABA?

Amb la nova regulació, s'han ampliat els drets dels usuaris. A més dels ja existents, s'afegeixen nous drets com la limitació del tractament i la portabilitat de les dades.

Qualsevol persona pot exercir el dret d'accés a les seves dades personals, el dret de rectificació per a modificar aquelles dades desactualitzats o inexactes i, si escau, el dret de cancel·lació quan les dades ja no siguin necessaris per a la relació comercial o l'usuari vulgui donar de baixa la relació contractual.

En el cas del dret de cancel·lació, oposició o limitació del tractament, les dades dels nostres clients només seran conservats per poder atendre reclamacions judicials.

L'usuari pot exercir els seus drets en els termes que estableix la legislació vigent. A aquest efecte pot remetre escrit a Vinoteca Terra de Vins S.L. amb domicili social a la Sa Cabana, 2, 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears, amb la indicació en el sobre "Protecció dades BABA" o amb el mateix assumpte a l'adreça de correu electrònic admin@baba.es.

Per a l'exercici del dret de cancel·lació o baixa de soci, l'usuari haurà de completar el formulari "Baixa Soci" habilitat en l'apartat de Contractes del web i enviar-lo, al costat d'una fotocòpia del seu DNI, a l'adreça de correu electrònic admin @ baba.eso bé presencialment a la nostra botiga.

D'ON HEM OBTINGUT TEVES DADES?

Les dades personals que tractem en BABA procedeixen dels socis i clients que, voluntàriament, han establert relacions comercials i / o contractuals amb nosaltres.

Les categories de dades que es tracten per a persones sòcies de BABA són: nom, cognoms, data de naixement, document nacional d'identitat / targeta de residència, domicili, imatge, nombre de targetes (tokenizadas), telèfon, correu electrònic, nom i cognoms de persones autoritzades (incloent-hi, si és el cas, dades de menors d'edat amb el consentiment del seu tutor / a legal), informació comercial.

Les categories de dades que es tracten per a clients web són: nom, cognoms, data de naixement, document nacional d'identitat / targeta de residència, domicili, número de targetes (tokenizadas), telèfon, correu electrònic, informació comercial.

L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-BABA el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, així com per la resta de circumstàncies recollides al respecte en el present avís legal , sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.